הרשמה לאתר ההטבות
ישראכרט מזמינה אתכם להצטרף לתכנית מסלולי ההטבות החדשה במסלול שמתאים לכם וליהנות יותר מהדברים שאתם אוהבים.

שם פרטי:
שם משפחה:
ת.ז
(9 ספרות )
4 ספרות אחרונות בכרטיס האשראי:
כתובת מייל:
 
טלפון נייד:
מין
תאריך לידה
 

הצטרפו לתוכנית המסלולים החדשה:

ליהנות מהטבות במיוחד בשבילך למידע נוסף על תוכנית המסלולים

בחר מסלול
אני מסכים לתקנון תוכנית המסלולים לצפייה בתקנון תוכנית המסלולים
אישור לקבלת מידע פרסומי

אני מבקש לקבל מישראכרט בע"מ (להלן: "ישראכרט") ו/או באמצעות מי מטעמה דברי פרסומת, לרבות ומבלי לגרוע, מבצעים, הטבות, הודעות, אירועים, הצעות שונות ומידע שיווקי נוסף (להלן יחד: "מידע פרסומי"), מטעם ישראכרט ו/או מטעם בתי עסק שונים ו/או מטעם צדדים שלישיים, באמצעות הודעה אלקטרונית (דואר אלקטרוני), הודעת מסר קצר (SMS). ידוע לי, כי באפשרותי להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי במסירת הודעה לישראכרט בכתב או באתר האינטרנט או בדרך המפורטת במידע הפרסומי.

מדיניות הגנת הפרטיות של אתר ההטבות:

אתר ההטבות שמנהלת ומפעילה ישראכרט בע"מ (להלן: "ישראכרט"), מרכז עבורך הטבות שישראכרט השיגה עבור לקוחותיה. ההטבות ניתנות לך על-ידי בתי עסק שונים וצדדים שלישיים.

ההטבות יישלחו אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם להסכמתך ולהעדפותיך.

מאגר המידע: הנתונים שנאספים יישמרו במאגר המידע של ישראכרט ובאחריותה. באישורך מדיניות זו אתה מסכים כי כל הפרטים שמסרת ו/או הנובעים מפעילותך באתר ההטבות ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, יאגרו במאגרי המידע של ישראכרט.

השימוש במידע: השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר השימוש בשירותים השונים באתר ההטבות, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ההטבות, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים וכן לצורך התפעול השוטף וניהול אתר ההטבות ובכלל זה: לצורך הצעת מבצעים, הטבות והצעות שונות מטעם ישראכרט ו/או מטעם בתי עסק שונים ו/או מטעם צדדים שלישיים.

מסירת מידע לצדדים שלישיים: ישראכרט לא תמסור את פרטיך האישיים לבתי העסק המעניקים הטבות ו/או לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תרכוש / תבקש לממש הטבה מבתי עסק ו/או מצדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה / מימוש ההטבה. (ב) במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין ישראכרט ו/או בינך לבין ביתי העסק ו/או הצדדים השלישיים המעניקים הטבות. (ג) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין. (ד) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי. (ה) אם ישראכרט תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ההטבות לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות אתר ההטבות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies - אתר ההטבות משתמש "בעוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ההטבות, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וצרכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת (Cookies). אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שברשותך.

אבטחת מידע – ישראכרט מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.

שינויים במדיניות הפרטיות – בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בכניסתך לאתר ההטבות.

אם המידע שבמאגרי ישראכרט משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

ברצוננו להדגיש כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

 

מפת האתר

עוד